Kalite Belgeleri

CEM I 42,5 R Uygunluk Belgesi

TürkçeEnglish

CEM I 32,5 N Uygunluk Belgesi

TurkishEnglish

CEM II A-L 42,5 R Uygunluk Belgesi

TurkishEnglish

Yönetim Sistem Belgeleri

Soma Çimento’da ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi etkin olarak uygulanmaktadır.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi

TürkçeEnglish

ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi

TurkishEnglish

ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

TurkishEnglish

ISO 50001:2018 Enerji Yönetim Sistemi

TurkishEnglish

Entegre Yönetim Sistemi Politikamız

Klinker ve Çimento üretimi kapsamımızda;

 • Çimento sektöründeki gelişmeleri yakından izleyerek, yüksek üretim kapasitesi, son teknoloji ekipmanlar ve nitelikli insan gücü ile müşterilerinin gereksinimlerine en uygun standartta kaliteli ürün ve çözümler üretmek,

 

 • Yasal ve diğer şartlara uymak, uygulanabilir şartları ve uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek,

 

 • Tüm faaliyetlerde ilgili tüm tarafların ihtiyaç ve beklentilerine uygun hareket ederek iç ve dış memnuniyeti sağlamak,

 

 • Mevcut durumu korumakla yetinmeyip tüm faaliyetlerimizde sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

 

 • Faaliyetlerimiz kapsamında çevresel etkileri belirlemek, geri dönüştürülebilir atıkları değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynakların kullanımlarını azaltmak, çevresel kirliliği önlemek ve çevrenin korunması için gerekli tedbirleri almak,

 

 • Enerji verimliliğini arttırmak, enerji performansını etkileyen, enerji bakımından verimli ürün ve hizmetleri tedarik etmek ve performansı sürekli iyileştirmeye yönelik proseslerde enerji tasarımı yapmak, işle ilgili yaralanma, sağlığın bozulması ve meslek hastalıklarının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarını sağlamak,

 

 • Tüm süreçlerde olası tehlikelerle ilgili risk değerlendirmelerini sistematik bir şekilde yaparak, tehlikeleri ortadan kaldırmak ISG, kalite ve çevre risklerini azaltmak için “Risk Önleme Kültürünü yerleştirmek,

 

 • Çalışanların ve Çalışan Temsilcilerinin danışma ve katılımını sağlamak,

 

 • Kalite, Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği, Enerji ve Ürün performansının arttırılması için Entegre Yönetim Sistemimizi sürekli iyileştirmek,

 

 • Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesi için bilgi ve gerekli kaynakların varlığını sağlamak,

 

 • Tüm bu taahhütlerimiz, Entegre Yönetim Sistem amaçlarımıza ve bağlamımıza, stratejik yönümüze çerçeve sağlamaktadır.
© Copyright 2019 Soma Çimento