İş Sağlığı ve Güvenliği Prensipleri

İş Sağlığı ve Güvenliği Prensipleri

Soma Çimento

İş Sağlığı ve Güvenliği Prensipleri

Şirketimizin en değerli varlığı  çalışanların  ve ziyaretçilerinin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamaktır.

Soma Çimento bu anlayış doğrultusunda yoğun çalışma ve eğitimler ile alınan önlemlerin sonucunda kaza oranlarını azaltmayı hedeflemiştir. Bu hedef doğrultusunda; Risklerin analizi yapılarak, emniyetsiz durumların ortadan kaldırılması ve İSG performansımızın sürekli iyileştirilerek güvenli bir çalışma ortamının sağlanması amaçlanmıştır. İSG ile tüm kanunlara ve yönetmeliklere uymayı aşağıda maddeleştirdiğimiz İSG Prensipleri ile  taahhüt ederiz.

1 – Çalışanları için iş kazası ve meslek hastalıklarının meydana gelmediği bir işyeri ortamına ulaşmayı taahhüt eder. Faaliyetlerini sürdürdüğü çalışma ortamlarında olduğu kadar günlük işleyişlerinde de İSG sistemlerini etkin uygular.

     2 – Yasal mevzuat gereklerini karşılamakla yetinmeyip İSG Yönetim performansını sürekli iyileştirir. Bu yaklaşım, İSG risklerinin tamamının sistematik bir yaklaşımla tespit edilmesi ve ortadan kaldırılmaları için yeterli kaynak ayrılmasını içerir.

     3 – İSG’nin başarıyla uygulanmasının ancak kurum çalışanlarının tamamının ortak çalışması ve desteği ile mümkün olduğuna inanır. Bundan dolayı İSG uygulamaları tüm çalışanların sorumluluğudur ve kurum kültürünün vazgeçilmez bir parçasıdır.

     4 – İSG bilincini, sundukları mal ve hizmetlerdeki güvenlik standartlarını uluslararası standartlara yükseltmelerini teşvik ederek, tedarikçileri arasında da yaygınlaştırır.

     5 – İş Sağlığı ve Güvenliği’nden asla taviz vermeden iş yapmaktır.

© Copyright 2019 Soma Çimento