Cevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Verilen İzin Belgelerimiz

Alternatif Hammadde Kullanım İzni

Alternatif Hammadde Kullanım Onayı (Tuğla Atıkları)

Çevre İzin Belgesi

Katı Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi

Kalsine Edilmemiş Petrol Koku Kullanma İzin Belgesi

© Copyright 2019 Soma Çimento