Biz, Soma Çimento Madencilik Beton Sanayi Ticaret A.Ş. (“Soma Çimento”, “Veri Sorumlusu”) olarak kişisel verilerinizin korunmasına değer veriyor, dolayısıyla sizin de aynı hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Bu sebeple hangi kişisel verilerinizi ne amaçla kullandığımızı detaylarıyla anlatan bu metni okumanız, kişisel verilerinizin idari ve teknik güvenliğinden “Veri Sorumlusu” sıfatıyla sorumlu olan Soma Çimento’nun yükümlülüklerini net bir şekilde anlamanız bizim için çok önemlidir.

Neden bu metni okuyorum?

 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“KVKK”) 10. maddesi, kişisel verileri işlenen (kullanılan) kişilerin (KVKK’da ilgili kişi olarak ifade edilmektedir) bu verileri kullanan “Veri Sorumlusu” tarafından bilgilendirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bizler de Veri Sorumlusu olarak size ait işleyeceğimiz kişisel verilerle ilgili bilgilendirildiğinizi ispat etmek durumundayız.

 Kullanılan kişisel verilerim nelerdir?

Kullanılan kişisel verileriniz nasıl ve hangi gerekçe ile elde ediliyor?

Soma Çimento olarak kişisel verilerinizi,

 1. İnternet sitemizi ziyaretinizle birlikte tutulan trafik bilgileri
 2. İnternet sitemizde konumlandırılmış çerezler,
 3. Bizimle internet sitemizin iletişime geçmenizi sağlayan ‘Bize Ulaşın’ sekmesi

vasıtasıyla dijital yollarla (KVKK’da otomatik olan yöntem şeklinde ifade edilmektedir) toplamaktayız.

Kişisel verilerinizi, internet sitemizi kullanımınız kapsamında; kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle ve temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla hukuki olarak geçerli sayılan menfaatlerimizi yerine getirebilmek için toplamaktayız.

Kişisel verilerim neden kullanılıyor?

Soma Çimento olarak yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi;

 1. Yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi (Örneğin; İnternet sitesi giriş-çıkış saati ve IP adresi bilgilerinizden oluşan internet sitesi trafik kayıtları, faaliyetlerimizin ilgili mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla tutulmaktadır.),
 2. İnternet sitemiz vasıtasıyla sizlere sunduğumuz hizmetlerin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi (Örneğin; internet sitesine gerçekleştirilen ziyaret sayısına veya internet sitemizde hangi sayfaların daha çok tercih edildiğine ilişkin bilgi, sitemizin işleyişini iyileştirmek amacıyla kullanılmaktadır.),
 3. İnternet sitemizin kullandığınız cihaza uygun hale getirilmesi (Örneğin, mobil cihazdan bağlanmanız halinde mobil cihazdan bağlandığınıza ilişkin bilgi işlenerek internet sitemiz erişiminize uygun şekilde optimize edilmektedir.)
 4. İletişime geçen kişinin kimliğinin ayırt edilmesi (Örneğin; “Bize Ulaşın” sekmesinde alınan ad ve soyadı bilgileriniz, bizimle iletişime geçen kişinin belirlenebilmesi amacıyla kullanılmaktadır.),
 5. Talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi (Örneğin; “Bize Ulaşın” sekmesinde alınan mesajınız, talep ve şikayetlerinizin kaydedilmesi ve değerlendirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.),
 6. Mesajınıza ilişkin dönüşlerin sağlanması (Örneğin; “Bize Ulaşın” sekmesinde alınan adınız ve soyadınız ile e-posta adresiniz ve telefon numaranız, mesajınız kapsamında size bilgilendirme yapılabilmesi amacıyla kullanılmaktadır.),
 7. İnternet sitemizin kullanımının arttırılması (Örneğin; internet sitemizde kullandığımız çerezlerimiz ile sitemizi kullanımınıza ilişkin temel bilgileri işlemekte, sitemize olan trafiği arttırmak amacıyla kullanmaktayız. Soma Çimento)

amaçlarını gerçekleştirebilmek için işliyor ve bu amaçların dışında asla kullanmıyoruz.

 Kişisel verilerim başkalarına aktarılıyor mu?

 Evet, kişisel verilerinizi aktarmak durumunda kalabiliyoruz. Ancak aktarımı yalnızca belirli amaçlar çerçevesinde ve bilginiz dahilinde yapıyoruz. Dolayısıyla kişisel verileriniz;

 1. İş süreçlerimizin mevzuata uygun yürütülmesi ile hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi amacıyla avukatlar, denetçiler ve güvenlik amacıyla çalıştığımız firma ile,
 2. Yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amacıyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar, mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair talep edilen bilgiyi vermekle yükümlü olduğumuz diğer resmî kurumlara

 aktarılabilmektedir.

KVKK bana hangi hakları veriyor?

 KVKK size kişisel verileriniz üzerinde kontrol sağlayabilmeniz amacıyla, (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) varsa yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere bir çok hak sağlamaktadır. Bu hakların tamamını ve detaylarını KVKK’nın 11. maddesinde bulabilirsiniz.

 Haklarımı nasıl kullanabilirim?

 Belirtilen haklarınız kullanmak isterseniz taleplerinizi bize yazılı olarak (örneğin bizzat teslim ederek, ihtarname veya iadeli taahhütlü mektup vasıtasıyla) veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

© Copyright 2019 Soma Çimento